Practice forced landings

Nødlandinger er en viktig ting å trene på. Både for å bli mer komfortabel med flyet, og ikke minst for å vite hva du skal gjøre om det skulle skje en teknisk svikt i flyet. Ekstra utfordrende blir det i det norske fjelllandskapet, hvor det finnes få egnede områder for nødlandinger.
Her er en liten studentvideo som viser utdrag fra en nødlandingsleksjon.

Mathias Mathisen