Om studiet

En liten video om livet på UTSA, les mer under:

Luftfartsfag

Bachelor i luftfartsfag er et studie ved Universitetet i Tromsø (UiT). Studiet er per i dag Norges eneste statlig finansierte, sivile flygerutdanning. Det offisielle navnet til selve flyskolen er University of Tromsø School of Aviation (UTSA), som har base i Bardufoss og ligger om lag to timers kjøring fra Tromsø. Det første kullet med studenter startet ved skolen i 2008.

På grunn av manglende pengestøtte i 2009, måtte UiT inngå et samarbeid med en annen flyskole om gjennomføring av den praktiske delen av utdannelsen mellom 2009 og 2014. Valget falt på Trafikflyghögskolan (TFHS) i Ljungbyhed, som er en offentlig flyskole under Lunds Universitet i Sør-Sverige. TFHS har utdannet flygere siden 1984, og er en godt ansett skole i Skandinavia og Europa. Kullene som har gått her er UiT08, UiT09, UiT10, UiT0111 og UiT0211. Per i dag er flyskolen på Bardufoss i full drift og studentutvekslingen med TFHS avsluttet. Alle nåværende og framtidige kull vil dermed gjennomføre hele sitt studieløp som normalt i Tromsø og Bardufoss.

Sommeren 2012 kom fire splitter nye Cessna 182T til flyskolen i Bardufoss fra fabrikken i USA, og disse har senere fått selskap av to fly til av samme type. Flyene har moderne Garmin G1000 glasscockpiter og er blant det mest moderne man finner på flyskoler i dag. Sommeren 2013 mottok UTSA en ny Alsim ALX flysimulator som brukes til instrumentdelen av utdannelsen samt MCC-kurset. I 2014 kjøpte UTSA sitt første tomotors fly, en Piper PA31 Navajo. Nærmere beskrivelse av disse finner du på Om flyene-siden.

Sommeren 2014 ble også det første året hvor UiT fikk full produksjon på Bardufoss med fire kull. Det ble derfor kjøpt inn ytterligere to Cessna 182T for å muliggjøre full produksjon ved flyskolen.

Opptaket

UiT har to opptak til bachelor i luftfartsfag per år – et om våren og et om høsten. Opptakene foregår på nett og seinere på Teknologibygget hos UiT i Tromsø. Det slippes inn 60 søkere på hvert opptak. Her blir man blant annet testet i matematikk, fysikk, norsk, engelsk, romforståelse, reaksjonsevne og en rekke andre ting. De som er høyest rangert etter alle de ulike testene, kommer videre til siste del av opptaket som er en medisinsk test beregnet for piloter. De til slutt 12 høyest rangerte personene, som i tillegg besto den medisinske testen, får tilbud om studieplass.

For mer informasjon om opptakskrav og søknadsfrister, gå til uit.no/luftfartsfag.

Studiet

Studentene går det første året av studiet i Tromsø, hvor de gjør ferdig de akademiske fagene på studieplanen. Disse fagene inkluderer blant annet matematikk, fysikk, organisasjon og ledelse, psykologi og andre emner. Og hjelp til å løse oppgaver på engelsk kan fås på linken https://buyessayfriend.com/. Studentene flytter deretter til Bardufoss – omlag to timers kjøring fra Tromsø – som vil være base for både flyteori og flytreningen. Studentene skal også skrive en bacheloroppgave i løpet av studiet som retter seg mot luftfart.

Studiet er ment å gi en bredere teoretisk forståelse for de ulike elementene innen luftfart i tillegg til pilotsertifikatene, slik at studentene får en bredere forståelse for luftfarten generelt. Fullført studium gir en bachelorgrad i luftfartsfag, CPL(A)-sertifikat (Commercial Pilot License) inkludert SEP, ME, IR, MCC-kurs og frozen ATPL (teorien til Airline Transport Pilot License). Sistnevnte er et krav for kommersielle piloter som senere i sin karriere skal ta ATPL.

For mer informasjon av studiet, gå til uit.no/luftfartsfag.

Istind Studentinternat

Istind Studentinternat er navnet på studentboligen og studentvelferden i Bardufoss. Mer lokalt så ligger bygningen i Heggelia, omtrent 5km fra UTSA’s hangar på Bardufoss lufthavn. Istind Studentinternat rommer studenthybler, felleskjøkken, fellesarealer og undervisningslokaler hvor det blir undervist i flyteori. Deler av lokalene er nyoppusset, samt at linjeforeningen Sideslip har opprettet en egen studentbar og treningsrom i kjelleren.

Nærmatbutikk og bensinstasjon finnes innen kort gangavstand. I tillegg finnes blant annet kino, svømmehall, supermarked, pizzarestaurant og utested innen få kilometers radius. Det er også gode friluftsmuligheter i den nordnorske naturen. Like utenfor Bardufoss ligger Målselvfossen, Norges nasjonalfoss. Sør for Heggelia ligger Istindan, som er to fjelltopper som strekker seg nesten 1500 meter over havet.