Om Sideslip

Sideslip er linjeforeningen til studentene på bachelor i luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø, og er drevet av studentene selv. Organisasjonens formål er å fremme studentenes velferd både i Bardufoss og Tromsø, i tillegg til å drive denne nettsiden.

Sideslip har blant annet sørget for at studentene har fått en helt egen bar i kjelleren i Istind studentinternat i Bardufoss. Denne går under navnet «Coffin Corner». Her er det filmlerret og projektor, bardisk, biljardbord og ikke minst skjenkebevilling. Det ble i 2014 også opprettet et nytt treningsrom i kjelleren på Istind som vil være under kontinuerlig oppgradering framover.

Sideslip har en driftsavtale med Norsk Luftfartshøyskole som gir inntekter til organisasjonen. Sideslip drifter internettsider og Facebook-sider, og jobber for å fronte det relativt nye studiet vårt. Sideslip har også et samarbeid med Norsk Flygerforbund (NF), og har tidligere arrangert temadag hvor en representant fra NF har holdt foredrag om hvordan det er å jobbe som pilot. Sideslip har blant annet også arrangert bedriftsbesøk for studentene hos flere flyselskaper på Gardermoen. Sideslip har også sin egen grasrotandel ved Norsk Tipping.

Vil du gi din støtte til Sideslip gjennom grasrotandelen? Klikk her (åpnes som PDF)!

Sideslip ble stiftet 24.11.2008 og har organisasjonsnummer 993 430 757 i Brønnøysundregistrene. Styrevalg avholdes to ganger i året hvor omtrent halvparten av styret skiftes ut

Styret i Sideslip per i dag er som følger:

  • Leder: Carl M. Holm
  • Nestleder: Vegard H. Solbakk
  • Istind-ansvarlig: Peter A. Punsvik
  • Økonomiansvarlig: Sindre Vebostad
  • PR-ansvarlig: Veslemøy O. Johnsen
  • IT-ansvarlig: Sondre Ølmheim
  • Treningsromansvarlig: Adrian Kirknes
  • Arrangementsansvarlig: Petter Lyngeng
  • Leder i barkomitéen: Mathias Møller