Eneste statsfinansierte pilotutdanning

Universitetet i Tromsø er det eneste universitet i Norge som tilbyr en statsfinansiert pilotutdannelse. Dette gjennomføres over 3 år, ett år i Tromsø og to år på Bardufoss, og avsluttes med en bachelorgrad i luftfart sammen med et CPL ME/IR-sertifikat, frozen ATPL og MCC-kurs.

Flyene våre

På UTSA har vi én-motors Cessna 182T Skylane og Zlin 242 som brukes til VFR flyging. Senere brukes Piper PA-46 Matrix til instrumentflyging og i siste del av utdanningen brukes to-motorsflyet Diamond DA-42 Twin Star.

Opptak

Hvert semester blir 12 nye studenter tatt opp til Luftfartsfag på UiT. Opptaket består av en rekke tester på nett, Tromsø og en medisinsk sjekk på flymedisinsk institutt på Blindern i Oslo.

Istind Studentinternat

På Bardufoss har vi et eget studentinternat for studentene ved Luftfartsfag. Her har vi treningsrom, studentbar og fine fellesareal. Vi har et godt sosialt miljø, og er det noe du lurer på er det bare å stikke innom kjøkkenet og snakke med noen i et eldre kull - De har vært gjennom akkurat det samme som du skal!

HVA HOLDER VI PÅ MED?

Litt bilder fra hverdagen vår her på UTSA

OM OSS

Bachelor i Luftfartsfag er et studie ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet. Studiet er per i dag Norges eneste statlig finansierte, sivile flygerutdanning. Det offisielle navnet til selve flyskolen er University of Tromsø School of Aviation (UTSA). Skolen har base på Bardufoss, omtrent to timers kjøring sør for Tromsø. Det første kullet med studenter startet ved skolen i 2008. Sommeren 2012 kom fire splitter nye Cessna 182T til flyskolen på Bardufoss fra fabrikken i USA, og disse har senere fått selskap av to fly til av samme type. Flyene har moderne Garmin G1000 glasscockpiter og er blant det mest moderne man finner på flyskoler i dag. Sommeren 2013 mottok UTSA en ny Alsim ALX flysimulator som brukes til deler av instrumentflygingen i utdannelsen, samt MCC-kurset. I 2014 kjøpte UTSA sitt første to-motors fly, en Piper PA31 Navajo. Nærmere beskrivelse av disse finner du på Om flyene-siden. Sommeren 2014 ble også det første året hvor UiT fikk full produksjon på Bardufoss med fire kull. Siden den gang har UTSA fått mange dyktige studenter på vingene og ut i den store verden. Kanskje møter du en av oss neste gang du skal ut og fly?